Rybářský řád

Rybář je povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě a uloveným rybám. Po skončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky shromažďovat do odpadkových nádob.
S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním na suchu. Zakazuje se zabíjení, škrábání, kuchání a porcování v katastru rybníka, taktéž rozdělávání ohňů. Majitel povolení ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních v katastru rybníka. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenost nejméně 3 metry, při přívlači 30 metrů, pokud se nedohodnou na menší. Místo lovu nesmí být vyhrazováno. Po skončení platnosti povolenky odevzdat zpět správci. Parkování automobilů a motocyklů je povoleno na vyhrazených místech.

RYBÁŘSKÉ NÁŘADÍ, ZPŮSOB LOVU A NÁSTRAHY

- lov ryb smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů
- je povoleno chytat na dva pruty, každý o dvou návazcích s jednoduchými háčky
- při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec
- při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem s jedním návazcem, přičemž nesmí být další pruty nastraženy
- muškaření je dovoleno jen jedním prutem, nejvýše se dvěma návazci a nesmí být nastraženy další pruty
- zavážení nástrah loďkou a lov z loďky je zakázán
- lov na přívlači, nebo lov na živou či mrtvou rybku je povolen v době od 16.6. do 31.12.
- zákaz lovu čeřenem
- hájený úsek na vtoku do 15m na obě strany
- rybolov mládeže do 15 let: lovící smí použít k lovu pouze 1 prut

JE ZAKÁZÁNO

- směňování úlovků, používání samoseků, řezat vidličky z rostoucích stromů, používat jako nástrahy krev, škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy včetně jejich vývojových stádií
- vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy

RYBÁŘ JE POVINEN MÍT PŘI LOVU

- platné povolení majitele k lovu ryb, doklad totožnosti
- vyprošťovač háčků, pevnou míru(metr), podběrák a vezírek s pevnými oky
- dále je povinen svědomitě vyplňovat úlovky do přehledu o úlovcích, ušlechtilé ryby ihned po zdolání a ponechání, ostatní úlovky při odchodu od vody
- při dosazování ryb se vyhrazuje hájení 7 dny – „nutno sledovat vývěsku“

LOVNÉ MÍRY RYB

Kapr…………45 cm – 65 cm přesahující 65 cm vracíme zpět vodě
Pstruh………..30 cm od 1.9. do 15.4. hájení
Amur………...50 cm - 60 cm přesahující 60 cm vracíme zpět vodě

LOVNÉ MÍRY RYB

Tolstolobik…..60 cm
Lín…………...25 cm
Úhoř…………50 cm
Štika…………60 cm
Candát, Bolen..50 cm
KOI Kapr……celoročně hájený
Okoun………..30 cm

DENNÍ DOBY LOVU

- květen, červen, červenec a srpen od 04-24 hod
- březen, duben, září a říjen od 06-22 hod
- leden, únor, listopad a prosinec od 07-18 hod

CENY POVOLENEK

- roční-dospělí 3.000,- + DPH 630,-
- roční-dětská 1.500,- + DPH 315,-
- měsíční-dospělí 2.500,- + DPH 525,-
- měsíční-dětská 1.250,- + DPH 263,-
- týdenní-dospělí 1.500,- + DPH 315,-
- týdenní-dětská 600,- + DPH 126,-
- denní-dospělí 500,- + DPH 105,-
- denní-dětská 150,- + DPH 31,50

- 24 hodin 600,- + DPH 126,- /1 kus ušlechtilé ryby/
- 48 hodin-dospělí 900,- + DPH 189,- /2 kusy ušlechtilé ryby/

POVOLENÝ POČET PONECHANÝCH RYB

Dospělí:
-roční 20 ks
-měsíční 15 ks
-týdenní 6 ks
-denní 1ks
Děti:
-roční 10 ks
-měsíční 8 ks
-týdenní 3 ks
-denní 1ks

V roce 2023 je povoleno ponechat si tyto úlovky: od 1.ledna do 15.června 1 kapra, od 16.června maximálně 2 kusy ušlechtilé ryby včetně dravců. Platí pouze pro roční, měsíční a týdenní povolenku. Pro jednodenní povolenku platí 1 ks ušlechtilé ryby. Obecně platí: 7kg ryb maximálně! Zjištěné pytláctví bude řešeno v součinnosti s policií ČR jako trestný čin.
Změna rybářského řádu vyhrazena.

Majitel: Stárek Bohuslav, Poříčany 332, Tel. 321 695 364
Prodej povolenek: Stárek Petr, Poříčany 332, Tel. 606 626 606